• Cover Image

Ka Robina Gula (The Golden Robin)

By: Robina Gula

E hoomanao au i ka hua maikai,;He maha no no'u ma ke ao maluna'e;;He maha no no'u ma ke ao maluna'e.;;HUI—Mau, mau, he maha mau;No ka poe maemae ma na kula ao;;Ma na papu lai a olino mai,;Kahi ia e maha'i no ka poe maikai;;Mau, mau, he maha mau.;;2 A loa ke ala, a apuupuu no,;Akau mai na ino, a uhika po,;Epaa pono no ia olelo maikai,;E malu mai ana, a maha hou mai,;E malu mai ana, a maha hou mai.;;HUI—Mau, mau, he maha mau, &c.;;3 A popilikia, a paumako e,;Au ka waimaka, a hu ka uwe,;Hoolana mai no ia olelo maikai,;Ma o, pau ka u, a e maha mau ae,;Ma o, pau ka u, a e maha mau ae.;...

Read More